logo

De Madraque is een goede plek voor een zakelijk seminar of creatieve workshop. Aan de ene kant kan er op een unieke locatie rond een bepaald onderwerp kennis met elkaar gedeeld en uitgebreid worden en aan de andere kant is er tegelijk de mogelijkheid om samen zeilend actief te worden en aan te pakken.

Een zeiltocht heeft een zeer positieve uitwerking op de dynamiek van elke groep: De deelnemers leren elkaar beter kennen indien zij gemeenschappelijk praktische dingen uit voeren, zoals zeil zetten, overstag gaan, gijpen en het boordleven organiseren. De sfeer, het opgaan in een andere wereld, bevordert innovatieve gedachten en laat nieuwe ideeën groeien.

Thematisch kan in het dagverblijf aan tafels of zonder tafels in de kring gewerkt worden. Maar ook het dek, het strand of een eenzame zandbank bieden zich aan, net hoe het schikt, past en gewenst wordt. Graag bespreken wij de mogelijkheden.

Zo heeft aan boord van de Madraque al met veel succes een uitwisseling van internationale schoenfabrikanten plaats gevonden, werd een omvangrijke conferentie en financiële planning van bankchefs afgerond, er werden gemeenschappelijke teamvoorbereidingen geregeld en nieuwe pedagogisch concepten ontworpen. Wad, water en luchten werden geschilderd en bezongen, Yogales in de ritme van de golven gegeven en diverse instrumenten klonken ver over de zee en in de havens. Alles is bespreekbaar!

Qua verzorging is de keus te maken tussen zelf onderdeks de maaltijden verzorgen, aan dek eenvoudig op houtskool bbq'en, luxer dineren in een gezellig eethuisje in een van de knusse havens of catering, inclusief een eigen kok, meenemen. Ook hier zijn geen grenzen gezet. Wij verheugen ons op een aanvraag!

all rechten voorbehouden 2024 | madraque
realisatie door ikzoektim